Stara Wieś. Muzeum Jezuitów

Muzeum Jezuitów mieści się w zespole klasztornym oo. Jezuitów, w ekspozycji którego znajdują się bożonarodzeniowe „Szopki Świata” czy „Skarbiec”.

Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej
Stara Wieś 778
36-200 Brzozów
tel. + 48 13 44 40 760
strona internetowa: muzeum.jezuici.pl

listopad 2019

GPS: 49.713254, 22.014385

Author: TROPEM