Województwo łódzkie

Urząd Marszałkowski:
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. +48 42 663 30 00
strona internetowa: www.lodzkie.pl
e-mail: info@lodzkie.pl

Urząd Wojewódzki:
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel. +48 42 664-10-00
strona internetowa: www.lodzkie.eu/page/
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl

Stolica: Łódź

Sąsiednie województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Powiaty: 21

Miasta na prawach powiatu: 3

Gminy miejskie: 18

Gminy miejsko-wiejskie: 26

Gmin wiejskie: 133

Powiaty:

Gminy: