Województwo mazowieckie

Urząd Marszałkowski:
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. +48 22 597 91 00
strona internetowa: www.mazovia.pl
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Urząd Wojewódzki:
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. +48 22 695 69 95
strona internetowa: www.gov.pl/web/uw-mazowiecki
e-mail: info@mazowieckie.pl

Stolica: Warszawa

Sąsiednie województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

Powiaty: 37

Miasta na prawach powiatu: 37

Gminy miejskie: 35

Gminy miejsko-wiejskie: 53

Gmin wiejskie: 226

Powiaty:

Gminy: