Województwo podlaskie

Urząd Marszałkowski:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. +48 85 66 54 549
strona internetowa: www.wrotapodlasia.pl
e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl

Urząd Wojewódzki:
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
tel. +48 85 743 93 15
strona internetowa: www.gov.pl/web/uw-podlaski
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl

Stolica: Białystok

Sąsiednie województwa: lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie
Województwo graniczy z Białorusią oraz Litwą

Powiaty: 14

Miasta na prawach powiatu: 3

Gminy miejskie: 13

Gminy miejsko-wiejskie: 27

Gmin wiejskie: 78

Powiaty:

Gminy: