Powiat łańcucki

Powiat łańcucki położony jest w centralnej części województwa podkarpackiego.

Starostwo Powiatowe:
ul. Mickiewicza 2
37 -100 Łańcut
tel. +48 17 225 70 00
strona internetowa: www.powiatlancut.pl
e-mail: biuro@powiatlancut.pl

Sąsiednie powiaty: leżajski, przeworski, rzeszowski

Gminy: