Dydnia

Dydnia – gmina wiejska w południowej części województwa, w powiecie brzozowskim, na Pogórzu Dynowskim.

Miejscowości: Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Obarzym, Temeszów, Ulucz, Witryłów, Wydrna

Sąsiednie gminy: Bircza, Brzozów, Nozdrzec, Sanok (gmina)

Urząd Gminy:
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel.: +48 13 430 30 02
strona internetowa: www.gminadydnia.pl
e-mail: urzad@gminadydnia.pl

Atrakcje turystyczne w gminie: