Błażowa

Błażowa – gmina miejsko-wiejska znajdująca się w centralnej części województwa podkarpackiego na Pogórzu Dynowskim.

Urząd Miejski:
Plac Jana Pawła II 1
36-030 Błażowa
tel.: + 48 17 229 71 19
strona internetowa: www.blazowa.com.pl
e-mail: blazowa@blazowa.itl.pl

Miejscowości: Białka, Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Dolna-Mokłuczka, Błażowa Górna, Futoma, Kąkolówka, Kąkolówka-Ujazdy, Lecka, Nowy Borek, Piątkowa

Sąsiednie gminy: Domaradz, Dynów (gmina), Hyżne, Lubenia, Niebylec, Nozdrzec, Tyczyn