Tyczyn

Tyczyn – gmina miejsko-wiejska, znajduje się w centralnej części województwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim, na Pogórzu Rzeszowskim.

Urząd Miasta i Gminy:
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn
tel.: +48 17 221 93 10
strona internetowa: www.tyczyn.pl
e-mail: tyczyn@tyczyn.pl

Miejscowości: Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa, Matysówka

Sąsiednie gminy: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Lubenia, Rzeszów