Lubenia

Lubenia – gmina wiejska w centralnej części województwa, w powiecie rzeszowskim, na Pogórzu Rzeszowskim.

Urząd Gminy:
Lubenia 131
36-042 Lubenia
tel.: +48 17 850 39 14
strona internetowa: www.lubenia.pl
e-mail: ug@lubenia.pl

Miejscowości: Lubenia, Siedliska, Sołonka, Straszydle

Sąsiednie gminy: Błażowa, Boguchwała, Czudec, Niebylec, Rzeszów