Jawornik Polski

Jawornik Polski – gmina wiejska w centralnej części województwa, w powiecie przeworskim, na Pogórzu Rzeszowskim.

Urząd Gminy:
Jawornik Polski 30
37-232 Jawornik Polski
tel.: +48 16 651 40 14
strona internetowa: www.jawornikpolski.itl.pl
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

Miejscowości: Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Hucisko Jawornickie, Jawornik Polski, Jawornik-Przedmieście, Manasterz, Widaczów, Zagórze

Sąsiednie gminy: Dubiecko, Dynów (gmina), Hyżne, Kańczuga, Markowa