Cieszanów

Cieszanów – gmina miejsko-wiejska położona we wschodniej części województwa podkarpackiego na Płaskowyżu Tarnogrodzkim.

Urząd Miasta i Gminy:
ul. Rynek 1
37-611 Cieszanów
tel.: +48 16 631 10 76
strona internetowa: www.cieszanow.pl
e-mail: cieszanow@vp.pl

Miejscowości: Cieszanów, Chotylub, Dąbrówka, Dachnów, Folwarki, Gorajec, Kowalówka, Niemstów, Nowe Sioło, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Żuków

Sąsiednie gminy: Horyniec-Zdrój, Lubaczów (miasto), Lubaczów (gmina), Narol, Obsza, Oleszyce, Stary Dzików