Horyniec-Zdrój

Horyniec-Zdrój – gmina wiejska w północno – wschodniej części województwa, w powiecie lubaczowskim, na pograniczu Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego, na granicy z Ukrainą.

Urząd Gminy:
al. Przyjaźni 5
37-620 Horyniec-Zdrój
tel.: +48 16 631 34 55
strona internetowa: horyniec-zdroj.pl
e-mail: ug@horyniec-zdroj.pl

Miejscowości: Dziewięcierz, Horyniec-Zdrój, Krzywe, Nowe Brusno, Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna, Polanka Horyniecka, Prusie, Radruż, Werchrata, Wólka Horyniecka

Sąsiednie gminy: Cieszanów, Lubaczów (gmina), Lubycza Królewska, Narol. Gmina sąsiaduje z Ukrainą.