Chorkówka

Chorkówka – gmina wiejska w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie krośnieńskim, na Pogórzu Środkowobeskidzkim.

Urząd Gminy:
Chorkówka 175
38-458 Chorkówka
tel. +48 13 431 30 83
strona internetowa: chorkowka.pl
e-mail: urzad@chorkowka.pl

Miejscowości: Bóbrka, Chorkówka, Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Machnówka, Poraj, Sulistrowa, Świerzowa Polska, Szczepańcowa, Żeglce, Zręcin

Sąsiednie gminy: Dukla, Jedlicze, Krosno, Miejsce Piastowe, Nowy Żmigród, Tarnowiec

Atrakcje turystyczne w gminie: