Powiat krakowski

Powiat krakowski położony jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Starostwo Powiatowe:
al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
tel. +48 12 634 42 66
strona internetowa: powiat.krakow.pl
e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl

Sąsiednie powiaty: chrzanowski, Kraków, miechowski, myślenicki, olkuski, proszowicki, wadowicki, wielicki

Gminy: