Powiat dąbrowski

Powiat dąbrowski położony jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego.

Starostwo Powiatowe:
ul. Berka Joselewicza 5
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. +48 14 642 24 31
strona internetowa: powiatdabrowski.pl
e-mail: starosta.kda@powiatypolskie.pl

Sąsiednie powiaty: buski, dębicki, kazimierski, mielecki, staszowski, tarnowski

Gminy: