Dolnośląskie

Stolica: Wrocław
Sąsiednie województwa: lubuskie, opolskie, wielkopolskie. Województwo graniczy z Czechami oraz Niemcami.
Ilość powiatów: 30 (w tym 4 miasta na prawach powiatu)
Ilość miast: 36
Ilość gmin miejsko-wiejskich: 54
Ilość gmin wiejskich: 79