Województwo dolnośląskie

Urząd Marszałkowski:
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
tel. +48 71 776 90 53
strona internetowa: www.umwd.dolnyslask.pl
e-mail: umwd@dolnyslask.pl

Urząd Wojewódzki:
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
tel. +48 71 340 60 00
strona internetowa: www.duw.pl
e-mail: info@duw.pl

Stolica: Wrocław

Sąsiednie województwa: lubuskie, opolskie, wielkopolskie
Województwo graniczy z Czechami oraz Niemcami

Powiaty: 26

Miasta na prawach powiatu: 4

Gminy miejskie: 35

Gminy miejsko-wiejskie: 56

Gmin wiejskie: 78

Powiaty:

Gminy: